Opettaminen / Teaching

Aloitin musiikkipedagogin (AMK) opinnot syksyllä 2010 Tampereen ammattikorkeakoulussa ja samana syksynä aloitin opettamisen. 2010-2011 opetin Tampereen työväen soittokunnan oppilaita ja silloin tällöin sijaisuuksia Tampereen konservatoriolla. Suoritettuani maisterin tutkinnon Tallinnassa, muutin Ouluun 2013 jatkamaan musiikkipedagogin opintoja Oulun ammattikorkeakoulussa. Valmistuin opettajan pätevydellä Musiikkipedagogiksi (AMK) keväällä 2014. Oulussa opetin Seurakunnan musiikkikoulussa 2013-2015 ja tein sijaisuuden Keski-Pohjanmaan konservatoriossa 2014-2015.

Opettamisessa pidän tärkeänä, että oppilaalle kasvaa positiivinen suhde musiikkiin ja musisointiin. Opetuksen tulee edetä oppilaan tahtiin ja haastaa ja kannustaa oppimaan lisää. Motivaatio oppimiseen pitäisi kuitenkin löytyä oppilaasta, sillä ketään ei voi pakottaa oppimaan. Oppilaiden ja heidän vanhempiensa tulisi ymmärtää soittoharrastuksen vaativuus. Ei riitä, että tullaan tunnille soittelemaan, vaan kehitystä varten taitoja pitää  harjoitella myös soittotuntien välissä.

© Heli Palomaa. With some students just before our concert.

© Heli Palomaa. With some students just before our concert.

I started my studies in Option of Music Pedagogue in Tampere University of Applied Scienses in the autumn 2010. Beside studies I was teaching the clarinet one year in Tampere and after graduating as Master of Arts in Tallinn 2013, I moved back to Finland and continued my Pedagogue studies in Oulu Universtiy of Applies Scienses. In Oulu I was teaching 2013-2015 and in Ostrobothnian Concervatory as subtitute teacher between 2014 and 2015. In spring 2014  graduated as Bachelor of Culture and Arts in Degree programme in Music, Option of Music Pedagogue and be qualified as a teacher.

In my opinion, it is important that my students will have a positive relationship with music and playing. In teaching one should always follow the students pace and challenge and encourage in a right way. Anyway the student should have the motivation for playing since it is not possible to force anyone to learn. Students and their parents should understand the demans of studying an instrument. It is not enought to come to play only for the lessons but for the progress the most important moments are between the lessons.

photo by Heli Palomaa

photo by Heli Palomaa

Työkokemus / Working experience

Tampereen Työväenyhdistyksen nuorisosoittokunnan soitonopettaja 2010-2011
Tampereen konservatorio, sijaisuuksia 2010-2011
Oulun ev.-lut. seurakuntien musiikkikoulu 2013-2015
Keski-Pohjanmaan konservatorio 2014-2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s